Profil firmy


Spoločnosť APK- plus s.r.o. vznikla s cieľom poskytnúť zákazníkom „Systém komplexného riešenia pre výrobu, úpravu a využitie stlačeného vzduchu“ . Využila pri tom bohaté niekoľko ročné skúsenosti s problematikou výroby a úpravy vzduchu v náročných podmienkach u zákazníkoch a v neposlednom rade aj bohaté skúsenosti s poskytovaní odborného servisu . Spoločnosť v sebe teda transformovala to najlepšie s cieľom poskytnúť zákazníkovi odborné poradenstvo a služby na vysoko profesionálnej úrovni.

Zo spektra výrobcov a dodávateľov sa spoločnosť sústredila na lídrov v oblasti kompresorov, príslušenstva, rozvodov vzduchu a zariadení na úpravu vzduchu – sušiče vzduchu, separátory kondenzátu so zreteľom aj na ekológiu a ochranu životného prostredia.


Zameranie spoločnosti:


 • komplexná dodávka zariadení na výrobu a úpravu stlačeného vzduchu
 • realizácia tlakových rozvodov stlačeného vzduchu
 • predaj pneumatického náradia, príslušenstva, šroubení, hadíc atď
 • servis záručný a pozáručný

 • Zariadenia na výrobu stlačeného vzduchu tvoria :
 • Rotačné lamelové kompresory fy MATTEI s viac ako 50 ročnými skúsenosťami vo výrobe lamelových kompresorov výkonu od 1,5kW – do 250 kW !!
 • Skrutkové a piestové kompresory fy MARKFINI a ORLÍK
 • Zariadenia úpravu stlačeného vzduchu :
 • tlakové nádoby na vzduch
 • sušičky vzduchu:
  - kondenzačné s TRB 3°C
  - absorpčné ( TRB: -20°C až – 70°C )
 • separátory kondenzátu (zmes voda/olej)
 • filtre stlačeného vzduchu
 • zariadenia na využitie odpadového tepla kompresorov: - olej/voda, olej/vzduch (výmeníky)
 • Vzduchové rozvody tlakového vzduchu :
 • potrubné rozvody:
  - plastové
  - hliníkové
 • ventily, spojky, koncovky, rýchlospojky, vsuvky, regulátory, odkalovače, primazávače
 • manometre
 • tlakové hadice
 • Pneumatické náradie AIR TEC, SCHNEIDER, ORLÍK:
 • brúsky
 • rozbrusovačky
 • kladivá
 • uťahovačky atď.
 • Servis záručný, pozáručný:
 • kompresory:
  - lamelové : MATTEI
  - skrutkové :MARK, FINI, SCHNEIDER, ORLÍK
  - piestové : FINI, SCHNEIDER, MARK, ORLÍK a iné
 • sušičky vzduchu, filtre, úpravné jednotky, separátory
 • vzduchové rozvody
 • pneumatické náradie