toggle menu
toggle menu

KONTAKTY

APK-plus s.r.o.

TECHNIKA STLAČENÉHO VZDUCHU

Vzduchové
Kompresory, Rozvody vzduchu, pneu príslušenstvo,
servis


Adresa prevádzky, poštový kontakt:

Adresa Sídla, prevádzky : Čsl.armády, 036 01 Martin

Tel/FAX: 043/4276943

Mail: info@apk-plus.sk

            web: www.apk-plus.sk


      

Konateľ, riaditeľ:    ·  Ing.
Martin Ďuris

                                Mobil: 0907 817 519

 

 

Predajňa:                 · 

                    Tel/FAX: 043/4276943

 

 

SERVIS:                   ·  Miroslav Pavlo

                    Mobil: 0918 162 210

 

 

Dôležité
údaje:

Zapísané v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro , vložka č.:
17088/L             

IČO:   36 438 995

DIČ:    2022117504   

IČ:      SK2022117504

 

Bankové
spojenie:
Ślovenská Sporiteľňa a.s.

            Číslo účtu:  0353102184/0900 

                        IBAN:  SK8809000000000353102184 

                     SWIFT:   GIBASKBX

 

 

Najnovšie články Najnovšie komentáre Archív Kategórie Meta